Reikihealing - risk för psykoser

Reikins bakgrund
Reikimetoden, som anses härstamma från gamla Tibet, återupptäcktes av japanen Mikao Usui i slutet av 1800-talet. Han använde sig också av den traditionella kinesiska metoden Qigong i sin praktik i Tokyo.
Efter Usuis död tog hans lärjungar över och fortsatte med hans Reikimetod. De bildade en förening, som fortfarande existerar, där man lär ut Reikimetoden under rigorösa former. Undervisningen har varit baserad på elevens andliga mognad, och föreningen har varit helt sluten för utlänningar.
Reki introducerades här i väst först i Amerika av en japansk kvinna, Hawayo Takata, som började lära ut healingformen under hippie-eran på 70-talet. En av hennes lärjungar lanserade Reikihealingen i Sverige i början av 80-talet.

Vad är Reiki?
Reiki-healing är en japansk healingmetod, i vilken man menar sig kunna läka och påverka människans "energikropp", som varje levande varelse menas ha, genom handpåläggning. Den som "healar" överför energi genom direkt, eller indirekt, beröring till den som behandlas.
Ordet Reiki är japanska och översätts med "den universella livskraftsenergin". På kinesiska kallas energin för qi (som i qigong), på japanska ki och även för chi. På indiska kallas den för kundalini.
Flödet av ki eller qi genom olika meridianer eller kanaler i kroppen är en central tanke i både Reiki och den kinesiska metoden Qigong.

Syftet med Reiki menas vara att bl.a.:

 • blockeringar av negativ energi kan frigöras
 • man kan ta upp mer livsenergi i sitt energisystem
 • vitalisera livskraften och balansera energierna i nervsystemet
 • lindra akuta smärtor snabbt och effektivt
 • alla former av läkning kan ske
 • öka andlig personlig växt

Avancerade former i Reiki är bl.a.:

Lön för mödan i Reiki
Man lovar samma "lön" i Reikihealing, som i andra andliga övningar såsom yoga, meditation och andningsövningar, nämligen:

 • maximal förbättring av hälsan
 • högre stresstolerans
 • friskare kropp och själ
 • mer energi
 • bättre koncentrationsförmåga
 • mindre sömnbehov
 • harmoni och balans

Reikigivaren kanaliserar, dvs. kopplar upp sig till universums högre rena energi, och nedtransformerar den till mottagaren i kraftig, koncentrerad form genom sina händer, och på detta sätt kan läkning ske. Reikigivaren är alltså en kanal för den andliga energin, och man menar att någon personlig energi inte tas av givaren utan denne laddas automatiskt med ny energi under processens gång.
Hjälpmedel är kraftsymboler och mantran.

Var kommer då denna energi ifrån?
Reiki - som anses vara en subtil energi som genomströmmar allt i universum - sägs komma från den "Högre Kraften" eller "Gudsmedvetandet" som existerar i en högre dimension och som vi här på det fysiska planet ännu inte känner till. Även om Reiki anses vara en andlig gudomlig helande kraft, vill man inte kalla Reiki för en religion.

Med klärvoajant syn anses man kunna se hur Reikienergin kommer från ovan och strålar ner i den Reikipraktiserandes huvud, för att därefter strömma ned genom särskilda energikanaler i nervsystemet som finns i kroppen. Det är den energin som sedan strålar ut från händerna på en Reikihealer och upplevs som värme och/eller elektrisk laddning.
Den sanna källan till Reikienergin anses finnas inom oss själva, men den kommer från en trancendental del av oss som är kopplad till en osynlig tillgång av helande energi.

Kurser och initieringar i Reiki
Man kan gå på vecko- eller helgkurser i Reiki och får då lära sig att öppna sina "chakran", vilka menas vara ett slags transformationscentra i kroppen, och kanalisera ner Reikienergin.
Nyckeln till Reikienergin ligger i "initieringar", som innebär att en Reiki Master ger eleven "förmågan" att tona in och ge energi. Under initieringsriten ritar mästaren kraftsymboler i luften medan lärjungen blundar. En eller flera speciella andningstekniker används också. Det är ingen som kan förklara vad som i grund och botten sker, eller hur det hela fungerar. Man får bara leva på tron att det fungerar. Men eftersom energin styrs från en högre makt menar man att eleven får precis det den behöver.
Vad som händer är olika från person till person. En del kan känna värmen börja stråla från sina händer, medan andra kanske kan ha färgupplevelser eller ser andliga varelser.

När det gäller titlar och grader i Reiki råder det en viss förvirring bland anhängarna.
Det lär finnas fyra steg i Reikiträning som resulterar i att man blir en Reiki Master. En del har dock lagt till ytterligare ett steg där man kan bli Grand Master med rätt att initiera även Reiki Masters.
Varje kurs och initiering menas öka healingförmågan. Men ju högre initiering man vill ha, desto mer kostar det i pengar. Förklaringen till betalning för Reikibehandling och initiering härstammar från grundaren Usui. Han blev nämligen besviken över att hans gratishjälp inte uppskattades tillräckligt eller resulterade i varaktiga förbättringar bland tiggarna i Tokyos slumområden, utan dessa återföll i tiggeri, för det var lättare för dem att tigga än att arbeta, ansåg de. Han började ta arvode för sina tjänster, för han menade att människor värderar allting mycket mer, om det kostar pengar.

Reikihealing ofarligt?
Reiki healing påstås vara ofarlig att använda vilken sjukdom mottagaren än lider av, men ändå blir fler och fler människor sjuka av Reikimetoden. Ja, t.o.m. psykotiska, som bl.a tvåbarnspappan Fredrik, som berättar om sina upplevelser på vår hemsida. Läs den här>>

Psykoser råkar man ut för även i qigong, yoga, frigörande andning, felaktig meditation och andra konstlade andliga övningar.
Varför?

Västerländsk förklaring
Ja, här får vi ta hjälp av en västerländsk man, dansken Martinus, som har skrivit en stor avhandling om människans andliga utvecklingsväg från djur till människa.
Martinus menar att människan är en mellankosmisk elektrisk varelse, och det viktigaste för nutidsmänniskan är att lära sig sin fysiska och psykiska struktur. Människans medvetandekomplex består av sju strålformiga energikroppar - varav sex är inneslutna i den sjunde - och som genomstrålar vår fysiska kropp. Den kropp som fortfarande dominerar det jordmänskliga medvetandet är den djuriska. Men allt efter vår humana och moraliska utveckling sker en förfining av våra andliga kroppar, och människan blir då gradvis mer och mer mottaglig för högre energier och får en utökad intuitiv förmåga. Den utvecklingen kan inte forceras på något sätt genom konstlade andliga metoder eller terapier, eftersom den är en organisk process.
Den energin som alla "healers" försöker tona in på och kanalisera (även om de är omedvetna och okunniga om den), kallar Martinus för intuitionsenergin.
Det är nämligen den enda energin som kan genomtränga alla de andra energierna i vår kropp och påverka dem. Det kan man läsa mer om i Livets Bog
Om man lyckas genom koncentration att kanalisera ner denna oerhörda kraft och inte är fri från sina negativa tankeklimat såsom ilska, avundsjuka, oärlighet, svartsjuka, ägandebegär, intolerans, äregirighet, högmod, maktbegär osv., kan man ödelägga hela sitt nervsystem. Och även genom "överföring" sina klienters.
Intuitonsenergin, som är en ren andlig medvetandeenergi, och orena negativa tankeenergier kan inte samsas i samma organism. Då blir det kortslutningar i vårt nervsystem.
Vi kan ha mörka fläckar eller "hål" i vår aura, enligt Martinus, som är öppningar för karmavågor, dvs. återvändande verkningar av tidigare handlingar, och som varken vi själva, eller de som skall "heala" oss, kan "se" eller känna till.
Vem som bär på en outlöst latent psykos kan ingen avgöra. Och när inte inte ens en skicklig psykiater kan avgöra det på förhand, hur skulle då en lekman kunna göra det, som bara har gått en Reikikurs?

Healing och "olycksfall i arbetet"
Visst kan vi lära oss "heala", men till det krävs både högre moral, kunskap om människans psykiska och fysiska struktur och kunskap om de högre andliga energierna och deras verkningar. Det kan man inte lära sig på kurser i vare sig Reiki eller andra healingkurser, därav alla "olycksfall i arbetet".
En tankeväckande synpunkt, som jag läste i en bok av en känd indisk guru, Sri Chinmoy, är att healern bör veta om det är Guds vilja att personen skall bli healad annars går healern emot de kosmiska lagarna. Han menar att det egentligen är Gud som har en upplevelse genom denne person även om den är smärtsam. Och enligt Martinus innebär sjukdom och lidandesupplevelserna, bland andra orsaker, en forcerad utveckling denne person går igenom, för att utvecklas i sin humanitet och medkänsla för andra som lider.

Våra handlingars verkningar
Är det inte vår egen rädsla för smärtan och lidandet, vilka är konsekvenserna av våra "felaktiga" handlingar och leverne, som gör att vi med ljus och lykta söker efter någon metod som genom ett mirakel kan ta bort dessa verkningar?
Ingen kan gå emot de eviga kosmiska lagarna, och tro att de inte ger konsekvenser. Och våra lidanden är en signal och vägledning från en kärleksfull Gudom att man är på fel väg.

Jag var en gång och lyssnade på en av världens främsta healers, Matthew Manning, och han sa att man kan inte "mirakelheala" någon om det inte är förenligt med den människans andliga utveckling att bli frisk, och det var mycket, mycket sällsynt, menade han.
Den verkliga helbrägdagörelsen - som är det svenska ordet för "healing" - är förebyggande, menar Martinus, och detta är något som endast vi själva kan skapa. Vägen bort från sjukdom och lidande går genom att man försöker befria sig från ovannämnda negativa tankeklimat och handlingar i sitt liv, och öva sig i att tänka kärleksfullt på allt som man kommer i beröring med.
Då kommer både harmonin och hälsan automatiskt, menar Martinus.

Copyright © 2003 Marja S. All rights reserved.

En bok som behandlar bl.a. psykiska attacker av diskarnerade varelser, fallbeskrivningar och besatthet i Reikihealing är "Dancing with the Devil as you channel in the light!" av Reiki Master David Ashworth. Läs mer>>

Fler Reikifall>>

Martinus svar på ett brev från en sjuk>>
"Intet som helst väsen kan nå fullkomligheten på ett lättare och smärtfriare sätt än andra. Alla måste uppleva detsamma för att bli detsamma."

Människan - ett elektriskt väsen>>
Om vår inre elektricitet och dess lagar

495 visningar
© Averbis förlag